Käyttöehdot

Julkaistu 16.3.2022

Lue seuraavat käyttöehdot huolellisesti ennen ProppU-palvelun käyttöä. Voidaksesi käyttää ProppU-palvelua sinun tulee hyväksyä nämä ehdot. Näitä palveluehtoja sovelletaan kaikkiin ProppU-palvelun käyttöön ja ostosopimuksiin.


1.  Määritelmät

“ProppU” tarkoittaa ProppU Oy yritystä ja sen tytäryhtiöitä.

“Palvelu” tarkoittaa ProppUn tarjoamia digitaalisia palveluita, pitäen sisällään ”Markkinapaikan” ja ”Liiketoiminnan työkalut”

"Myyjä" tarkoittaa yritystä tai yksityisiä käyttäjiä, jotka käyttävät ProppU Palvelua tuotteidensa ja palveluidensa myymiseen. Myyjät edustavat alustan tarjontapuolta.

"Ammattilainen" tarkoittaa Palvelua käyttävää yritystä tai yrittäjää.

"Materiaalitoimittaja" tarkoittaa yritystä tai yksityishenkilöä, joka myy materiaalia Palvelun kautta.

"Kuluttajalla" tarkoitetaan Palvelua käyttävää luonnollista henkilöä.

"Ostaja" tarkoittaa yrityksiä tai yksityisiä käyttäjiä, jotka käyttävät Palvelua tuotteiden ja palveluiden ostamiseen. Ostajat edustavat alustan kysyntäpuolta.

“Markkinapaikalla” tarkoitetaan ProppU:n verkkoalustalla toimivaa markkinaa, jossa myydään rakennusalan töitä ja materiaaleja. Markkinapaikalla tarkoitetaan sekä verkossa näkyvää listausta tuotteista ja palveluista, sekä integroiduista työkaluista, jotka mahdollistavat kysynnän j tarjonnan kohtaamisen ja kommunikoinnin.

”Liiketoiminnan työkalut” viittaavat kaikkiin ohjelmistoon sisältyviin liiketoimintatyökaluihin ja ohjelmiston toimintoihin.

"Tarjous" tarkoittaa Myyjän tekemää ehdotusta myydä palveluita tai tuotteita Tarjousasiakirjassa mainitulla hinnalla ja yksikkömäärällä. Tarjous tulee Myyjää sitovaksi, kun se hyväksytään ja siitä allekirjoitetaan ”Sopimus”.

"Sopimus" tarkoittaa Ostajan ja Myyjän välistä sopimusta, joka solmitaan ProppU Palvelun avulla molempia osapuolia sitovaksi. ProppU palvelu tarjoaa sopimuspohjat, mutta sopimusehdoista ja näiden toteutumisesta vastaa Ostaja ja Myyjä Sopimuksessa määritellyin ehdoin.

"Käyttäjä" tai "sinä" tarkoittaa mitä tahansa luonnollista henkilöä, joka käyttää ohjelmistoa. Käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias.

"Tilaus" tarkoittaa ProppU:n ja Käyttäjän välillä allekirjoitettua sopimusta, joka tulee voimaan, kun Käyttäjä on kirjautunut ProppU-palveluun ja hyväksyy nämä käyttöehdot ja Tietosuojaselosteen.

”Perus” tarkoittaa ProppU:n tarjoamaa Palvelupakettia, jossa Käyttäjä ottaa kaikki toimittamat työkalut mukaan lukien Liiketoiminnan työkalut ja Markkinapaikan itse käyttöön.

"Premium" tarkoittaa ProppU:n tarjoamaa Palvelupakettia, jossa ProppU ottaa täyden vastuun Liiketoiminnan työkalujen ja Markkinapaikan käytöstä Käyttäjän tai hänen yrityksensä puolesta. ProppU tarjoaa tämän avaimet käteen-palvelun käyttäjän antamien tietojen perusteella . ProppU ottaa vastuun alustassa suoritetuista toimista ja Käyttäjä ottaa vastuun ProppU:lle toimitetuista tiedoista voidakseen suorittaa toimenpiteet.

2.  Palvelun kuvaus

 1. ProppU tarjoaa alustan, jolla Käyttäjä voi katsella, listata, tarjota, pyytää tarjouksia, ja valita itselleen sopivan palveluntarjoajan, Myyjän.
 2. Myyjä antaa tiedot tuotteistaan ​​ja mahdollisista palveluistaan ​​ProppU-palvelussa. Myyjä on velvollinen toimittamaan tarkat, ajantasaiset ​​ja lain mukaiset tiedot tuotteistaan, mukaan lukien tiedot sovellettavista hinnoista ja yksikköhinnan ilmoittamisesta, jos sovellettavat lait sitä edellyttävät. Myyjä vastaa siitä, että hän toimittaa oikeat ja ajantasaiset tiedot valitsemastaan ​​Palvelupaketista (Perus tai Premium) riippumatta. Huomioithan, että Myyjän tuotteiden ja mahdollisten palvelujen myyntiin ja ostamiseen saattaa liittyä Myyjän tai ProppU:n lisäehtoja tapauskohtaisesti ProppU-palvelussa kuvatulla tavalla.
 3. Valitessaan Myyjän tuotteita ja palveluita, joita Ostaja haluaa ostaa Myyjältä, Käyttäjä voi vastata Myyjän tarjoukseen hyväksymällä sen, tai pyytää tarjouksia Myyjiltä. Hyväksytyn tarjouksen tai tarjouspyynnön jälkeen Myyjä ja Ostaja solmivat keskenään Sopimuksen tuotteiden ja palveluiden toimittamisesta. ProppU alusta tarjoaa valmiit sopimuspohjat. ProppU ei ole vastuussa Sopimuksen tai minkään ehtojen täytäntöönpanosta Ostajan tai Myyjän puolesta.
 4. Ostajan valitsema Myyjä toimittaa tuotteen tai palvelun sopimuksen mukaisesti. ProppU ei ole vastuussa tai vastuussa Ostajaa kohtaan Myyjän Sopimuksen asianmukaisesta täytäntöönpanosta.
 5. Liiketoiminnan työkalut tarjotaan ProppU-palvelua käyttäville ammattilaisille. Näitä työkaluja ovat asiakasrekisteri, tarjouskilpailu, sopimukset, laskutus, projektisuunnittelu, dokumentointi ja viestintätyökalut. Käyttäjä on vastuussa työkalujen käytöstä tarkoitetulla tavalla ja näiden ehtojen mukaisesti. Mikäli Käyttäjä on valinnut Premium-palvelutason, ProppU vastaa Liiketoiminnan työkalujen käytöstä Käyttäjän puolesta käyttäjän antamien tietojen sekä Käyttäjän ja ProppUn välillä solmitun sopimuksen mukaisesti.

Huomioithan, että kaikki ProppU-palvelun kautta näkyvät tiedot näkyvät ProppU:ssa sellaisina kuin ne ovat myyjän julkaisemana, ja ne ovat Myyjän täydellisellä ja yksinomaisella vastuulla.

Kaikki Käyttäjät, Ostajat ja Myyjät kumpikin tietävät ja vahvistavat, että Myyjä on yksin vastuussa Sopimuksen sisällön ja täytäntöönpanon virheistä tai muista sopimuksen täytäntöönpanon puutteista.

3.  Peruuttamisoikeus

 1. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa Tilaus 14 vuorokauden sisällä siitä, kun Tilaus tehdään. Kuluttajalla näissä käyttöehdoissa tarkoitetaan ProppU-palvelua käyttävää luonnollista henkilöä. Tilauksen peruutus tulee tehdä ProppU:lle järjestelmän kautta tai kirjallisesti. Jos peruutat tilauksen, ProppU hyvittää sinulle mahdollisesti jo tilauksesta maksetut maksut.
 2. Kaikista ProppU palvelun avulla solmituista Sopimusten peruutuksista ja irtisanomisesta tai kaikista Ostajien ja Myyjien välisiin Sopimuksiin tehdyistä muutoksista on tiedotettava ja niistä on sovittava Ostajan ja Myyjän välillä. Jos peruutat Ostajan tai Myyjän välillä allekirjoitetun sopimuksen, sovelletaan kyseisen sopimuksen ehtoja. ProppU ei ole vastuussa ostajan ja myyjän välillä ProppU-palvelua käyttävien sopimusten peruutuksista, muutoksista tai hyvityksistä. Vain niissä tapauksissa, joissa Käyttäjä on valinnut Premium-palvelupaketin, ProppU vastaa Ostajan ja Myyjän välisestä yhteydenpidosta ja siten myös tilausten peruutuksiin liittyvien tietojen jakamisesta. Tässä tapauksessa ProppU toimii ainoastaan välikätenä osapuolten välisessä yhteydenpidossa ja tiedonvaihdossa, jolloin Ostaja ja Myyjä ovat vastuussa toimien täytäntöönpanosta.

4.  Käyttäjätilit

 1. Sinulla on rajoitettu, yksilöity, oikeus käyttää ProppU-palvelua näissä Käyttöehdoissa määritellyin ehdoin. Käyttäjätiliä ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.
 2. Käyttääkseen ProppU-palvelua Käyttäjän tulee luoda käyttäjätili noudattamalla ProppU-palvelun rekisteröintiohjeita. ProppU-palvelun tunnistetiedot ovat henkilökohtaisia ​​(ellei ProppU:n ja Käyttäjän välillä ole toisin sovittu). Käyttäjän tulee varmistaa, että kaikki käyttäjätunnuksen tunnistetiedot ja vastaavat tiedot, joita tarvitaan käyttäjän käyttäjätilille pääsyyn, pidetään luottamuksellisina ja niitä käytetään turvallisella tavalla, johon kolmannet osapuolet eivät pääse käsiksi. Käyttäjällä voi olla vain yksi henkilökohtainen käyttäjätili.
 3. Jos epäillään, että joku kolmas osapuoli on saanut tietää Käyttäjän käyttäjätilin tunnistetiedoista tai pääsee käsiksi Käyttäjän käyttäjätilille, Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa siitä ProppU:lle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta ProppU-palvelun käytöstä ja kaikesta Käyttäjän käyttäjätilillä tapahtuvasta toiminnasta.
 4. ProppU-palvelun käyttäminen edellyttää voimassa olevan luottokortin tai muun maksutavan tietojen luovuttamista ProppU:lle. ProppU ei tallenna tietoja maksuvälineestäsi, mutta ProppUn käyttämät maksupalvelun tarjoajat voivat tämän tehdä. Käyttäjä on velvollinen maksamaan kaikista ProppU-palvelun käyttöön liittyvistä ostoksista voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Käyttäjän tulee pitää käyttäjätilille tallentamat luottokortti- ja muut maksutiedot ajan tasalla.

5.  Maksut

 1. Käyttäjä maksaa Tilauksessa määritellyn hinnaston mukaisen summan kirjautuessaan Palveluun käyttämällä ProppU-palvelun asianmukaista maksutoimintoa.
 2. Käyttäjä voi täyttää tämän maksuvelvollisuuden vain käyttämällä asianmukaista ProppU-palvelussa tarjottua verkkomaksutapaa.

6.  Immateriaalioikeudet

 1. Kaikki ProppU-palveluun ja siihen liittyviin asiakirjoihin ja kaikkiin niiden osiin ja kopioihin liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät yksinomaan ProppU:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tai alihankkijien tai lisenssinantajien omaisuutena. "Immateriaalioikeudet" tarkoittavat tekijänoikeuksia (mukaan lukien tietokanta- ja luettelo-oikeudet ja valokuvausoikeudet), patentteja, tavaramerkkejä, kauppanimiä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja mitä tahansa muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä aineetonta omaisuutta.
 2. Käyttäjä myöntää ProppU:lle maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, muokata, jäljentää, jakaa, näyttää ja julkaista mitä tahansa Käyttäjän ProppU-palvelun yhteydessä tarjoamaa sisältöä, joka on jaettu ProppU palvelussa käytettäväksi. Tällainen sisältö voi sisältää valokuvia, dataa, tietoa, palautetta, ehdotuksia, tekstiä ja muuta materiaalia, joka ladataan, julkaistaan ​​tai muuten välitetään ProppU-palveluun liittyen, joka on Tietosuojaselosteen mukaisesti jaettu.

7.   ProppU-palvelun käyttöä koskevat lisäehdot

 1. ProppU-palvelu on vain 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä. Et voi rekisteröityä Käyttäjäksi, jos et täytä tätä vaatimusta.
 2. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia soveltuvia sääntöjä ja määräyksiä käyttäessään ProppU-palvelua.
 3. ProppU kehittää ProppU-palvelua jatkuvasti ja ProppU voi muuttaa tai poistaa ProppU-palvelun eri osia, mukaan lukien ProppU-palvelussa saatavilla olevat ominaisuudet, tuotteet ja Myyjät osittain tai kokonaan.
 4. ProppU-palvelua käyttämällä Käyttäjä voi kohdata sisältöä tai tietoa, joka saattaa olla epätarkkaa, epätäydellistä, viivästynyttä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai muuten haitallisia. ProppU ei yleensä tarkista Käyttäjien, Ostajien tai Myyjien julkaisemaa sisältöä. ProppU ei ole vastuussa kolmansien osapuolien sisällöstä tai tiedoista tai mistään vahingoista, jotka johtuvat niiden käytöstä. Haitalllisesta sisällöstä on välittömästi ilmoitettava ProppU Oylle osoitteeseen info@proppu.com.
 5. Sinä tai edustamasi yritys olet vastuussa ProppU-palvelun käyttöön ja sen käyttöön tarvittavien laitteiden ja laitteiden (kuten puhelimet) ja yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta sekä kaikista siihen liittyvistä maksuista.
 6. Käyttäjä ei saa
  1. käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön henkilökohtaista ProppU-tiliä ja/tai päästä käsiksi toisen henkilön henkilökohtaisiin maksutietoihin ProppU-palvelun kautta tai käyttää toisen henkilön henkilökohtaisia ​​maksukortteja ProppU-palvelua käyttäessään ilman tämän toisen henkilön suostumusta ;
  2. kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia ProppU-palvelusta tai mistä tahansa siihen liittyvästä tekniikasta;
  3. kääntää, purkaa, tulkita tai muuten yrittää johtaa ProppU-palvelun tai minkä tahansa siihen liittyvän teknologian tai sen osan lähdekoodia;
  4. poistaa ProppU-palveluun tai sen sisältämät tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muut omistusoikeusilmoitukset;
  5. poistaa, peittää tai peittää ProppU-palveluun sisältyvät mainokset; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää ProppU-palvelusta saatuja tietoja ilman ProppU:n suostumusta;
  6. käyttää botteja tai muita automatisoituja menetelmiä ProppU-palvelun käyttämiseen;
  7. luoda ProppU-tili käyttämällä väärennettyä henkilöllisyyttä tai toisen henkilön identiteettiä; tai
  8. käyttää ProppU-palvelua paitsi ProppU:n nimenomaisesti tarjoamien käyttöliittymien, kuten ProppU-verkkosivuston tai muun sovelluksen, kautta, ellei ole erikseen sovittu esimerkiksi kokonaisvaltaisesta kustomoidusta integraatiosta Käyttäjän ja ProppUn välillä.
 7. ProppU:lla on oman harkintansa mukaan oikeus poistaa tai keskeyttää Käyttäjä ProppU-palvelusta välittömästi ja/tai kieltäytyä tai peruuttaa Käyttäjän tilaukset, jos:
  1. käyttäjä väärinkäyttää ProppU-palvelua tai aiheuttaa vahinkoa tai haittaa ProppU-palvelun käyttäjille tai ProppU:n työntekijöille
  2. ProppU:lla on aiheellista uskoa, että Käyttäjä on toiminut vilpillisesti käyttäessään ProppU-palvelua
  3. Käyttäjä ei täytä näistä Palveluehdoista johtuvia velvoitteitaan;
  4. Tilauksen oikeellisuudesta tai aitoudesta on aihetta epäillä; tai
  5. käyttäjä uhkailee, häiritsee, tai harjoittaa rasistista, seksististä tai muuta ProppU:n mielestä sopimatonta käyttäytymistä muita käyttäjiä tai ProppU:n työntekijöitä kohtaan.
 8. Käyttäjistä kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on ProppU Oy, ellei toisin mainita. ProppU Oy käsittelee Käyttäjältä kerättyjä henkilötietoja ProppU:n tietosuojaselosteen mukaisesti.
 9. Käyttäjän tulee noudattaa soveltuvia kolmannen osapuolen sopimusehtoja käyttäessään ProppU-palvelua.

8.   Voimassaoloaika ja irtisanominen

 1. Nämä Palveluehdot ovat voimassa ProppU:n ja Käyttäjän välisenä sitovana sopimuksena toistaiseksi niin kauan kuin Käyttäjä käyttää ProppU-palvelua.
 2. 8.2. Käyttäjä voi lopettaa ProppU-palvelun käytön milloin tahansa. ProppU voi lopettaa ProppU-palvelun tarjoamisen pysyvästi tai tilapäisesti milloin tahansa.

9.   Viat ja reklamaatiot

 1. Huomaathan, että ProppU-palvelu voidaan keskeyttää tai lopettaa pysyvästi milloin tahansa. ProppU-palvelu voidaan myös keskeyttää väliaikaisesti. Älä käytä ProppU-palvelua tietojen varmuuskopiointiin. Vaikka teemme parhaamme tarjotaksemme sinulle alustamme ja työkalumme mahdollisimman pienin virhein, ProppU ei voi luvata tai taata sen palvelun tai ominaisuuksien luotettavuutta, toimivuutta, oikea-aikaisuutta, laatua tai soveltuvuutta.
 2. Myyjä on yksin vastuussa ProppU-palvelun kautta myytyjen tuotteiden ja palveluiden sisällöstä, laadusta, turvallisuudesta ja pakkauksesta, ja sillä on tuotteistaan ​​lakisääteinen virhevastuu soveltuvien lakien mukaisesti. Ostaja on velvollinen tarkastamaan tuotteet Sopimuksessa sovitulla tavalla ilman aiheetonta viivytystä saatuaan nämä. Mikäli tuotteissa on puutteita tai muita laatuvirheitä, tulee sinun olla yhteydessä joko Myyjän puolesta toimivaan ProppU:n asiakaspalveluun tai suoraan Myyjään ja liittää mukaan selkeä kuvaus virheistä tai puutteista. Käyttötavaroiden osalta virheilmoitukset on tehtävä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta.
 3. ProppU ei vastaa Myyjän ProppU-palvelussa antamista tiedoista eikä anna minkäänlaista takuuta tuotteiden saatavuudesta, laadusta tai sopivuudesta.

10.   Sovellettava laki

 1. Näitä Käyttöehtoja säätelee ja tulkitsee sen maan laki, jossa Käyttäjä sijaitsee.
 2. Jos Käyttäjä on kuluttaja, häneltä ei voida evätä kotimaan pakollisten kuluttajansuojalakien myöntämiä oikeuksia.
 3. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ​​sen maan toimivaltaisissa tuomioistuimissa, jossa Käyttäjä sijaitsee.

11.   Muutokset

 1. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa.
 2. ProppU julkaisee muutetut käyttöehdot ProppU-verkkosivustolla. ProppU ilmoittaa Käyttäjälle Käyttöehtojen olennaisista muutoksista ProppU-palvelussa tai sähköpostitse Käyttäjän ProppU-palveluun ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutettuja ProppU-palveluehtoja, hänen tulee lopettaa ProppU-palvelun käyttö.

12.   Palvelun siirto

 1. ProppU:lla on oikeus siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain tytäryhtiölle tai seuraajalle tai ProppU-palveluun liittyvän liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän etukäteistä suostumusta.
 2. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa mitään tämän sopimuksen mukaisia ​​oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kokonaan tai osittain.
Päivitetty 16.3.2022